Vés al contingut

Avís legal

Aquesta pàgina web és titularitat de TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U., les dades d’identificació de les quals són les següents:

  • Polígon Empordà Internacional, c/ Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona )
  • Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Tom 1151, Foli 223, Full GI-11489, Inscripció 25.
  • NIF.- A-17371758
  • Telèfon: 972527000
  • Correu electrònic: sac@transgourmet.es
  • DPO: Comitè RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) de Transgourmet, constituït amb la finalitat d’exercir les funcions corresponents al DPO (Delegat Protecció de Dades).

Malgrat que el titular de la Web sigui TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U., aquesta fa referència als serveis prestats per totes o alguna de les empreses del grup empresarial, segons correspongui. En concret, les següents:

  • TRANSGOURMET IBÉRICA, S.A.U.- NIF A17371758, Polígon Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n de 17469-Vilamalla (Girona).

  • TRANSGOURMET CANARIAS, S.L.U.- NIF B76133602, Calle La Caleta, núm. 2, Poligono Industrial Las Majoreras-Carrizal de 35259-Ingenio (Las Palmas).

  • TRANSGOURMET ANDORRA, S.L., NIF 707213-T, Avinguda Doctor Mitjavila, núm. 33, Edifici Les Anelletes, Local 1 de la parròquia d’Andorra la Vella.

D’ara en endavant, ens referirem conjuntament a les empreses esmentades com a “Transgourmet”.

Excepte en els casos del Canal d’eCommerce, Transgourmet adverteix que tot el contingut d’aquesta pàgina es facilita a títol merament informatiu que pot no ser suficient per a la presa de decisions basades en aquesta. Tot i que Transgourmet s’esforça per mantenir la pàgina degudament actualitzada i sense errors, no es responsabilitza de les dades o omissions en relació a qualsevol condició i/o terme continguts en aquesta pàgina, sense que per tant puguin ser considerats com a oferta o promeses de venda.

L’accés a aquesta pàgina té caràcter gratuït per als usuaris, i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre, excepte per al cas del Canal d’eCommerce, que en aquest cas caldrà disposar prèviament d’un usuari i una contrasenya, les quals tindran caràcter personal i intransferible.

En relació amb el Canal d’eCommerce, Transgourmet informa que les dades que conté són derivades de la relació comercial entre l’Usuari i GMFOOD, sense perjudici de tots aquells altres continguts que s’inclouen a títol informatiu i als quals els són aplicables els paràgrafs anteriors. Així mateix, i per al cas del Canal d’eCommerce, la informació continguda queda subjecta als termes i condicions que els apliquen per a les comandes online en base a les tarifes vigents en cada moment i a reserva de la disponibilitat del producte en cada moment.

Transgourmet no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis relacionats amb l’accés i l’ús d’aquesta informació, ni pels que pogués provocar la utilització d’aquest lloc web a l’usuari oa qualsevol tercer. En aquest sentit, Transgourmet no garanteix l’absència de virus o de qualsevol altre element perjudicial que provoquin o poguessin causar menyscabaments i/o pèrdues de qualsevol índole.

En conseqüència, l’usuari d’aquesta pàgina web ho és pel seu propi compte i risc, i l’accés a aquesta suposa que l’usuari es compromet a utilitzar-la de manera plenament d’acord amb la normativa vigent a cada moment.

Aquest Avís Legal serà aplicable a tots els usuaris , ja siguin usuaris registrats o simples navegadors, que accedeixin a la pàgina web. La mera navegació per aquesta constituirà una acceptació tàcita del contingut d’aquest document, l’usuari haurà de complir el que es disposa aquí.

Transgourmet es reserva el dret a modificar el contingut d’aquest document en qualsevol moment, publicant-ne les seves modificacions de la mateixa manera que es troba disponible aquest Avís Legal.

COPYRIGHT

Queden reservats tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc web, inclosos , però no només, els d’explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logos, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript són titularitat de Transgourmet o han estat concedits sota llicència pel seu corresponent propietari, excepte aquells continguts titularitat de tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals o aquells l’exclusió dels quals s’indiqui.

Totes les marques i signes distintius que apareixen al lloc web són propietat de Transgourmet o han estat concedits sota llicència pel seu corresponent propietari, estant degudament registrats o en procés de registre. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització per part dels seus usuaris, no s’ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat dels quals correspongui a TRANSGOURMET o als seus legítims autors.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense l’autorització expressa de TRANSGOURMET o del seu legítim autor, queden expressament prohibits, reservant-se les accions que, en cas d’incompliment per l’usuari, assisteixin a TRANSGOURMET.

L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi estigui o pugui estar-hi instal·lat.

Última actualització: 05 d’abril de 2022

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!